Drzewo kategorii i atrybuty


Drzewo kategorii jest bardzo ważnym elementem organizacji naszego sklepu internetowego. Dzięki niemu klient może nawigować w głąb oferty naszego sklepu i dotrzeć do jak najwęższej grupy produktów. Równie ważnym elementem organizacji są atrybuty. Klient, dzięki wybraniu interesujących go parametrów produktu może zacieśnić dodatkowo poszukiwania.

Należy jednak pamiętać o cechach obu elementów oraz o różnicach miedzy nimi, ponieważ zamienne używanie kategorii i atrybutów może utrudnić klientowi nawigację. Cechą charakterystyczną kategorii jest to, że są hierarchiczne oraz co do zasady skonstruowane według układu „jeden do wielu” co oznacza, że dana kategoria może zawierać wiele produktów, ale jeden produkt należy do jednej kategorii. Oczywiście produkt może znaleźć się w wielu kategoriach, ale tylko kiedy istnieją różne kryteria podziału kategorii. Na przykład płytka ceramiczna może należeć do kategorii „retro” oraz do kategorii „promocje”, natomiast nie może być w kategorii „glamour” jako, że należy już do jednej z kategorii według tego kryterium. Dzięki takiemu podziałowi stworzymy klientowi czytelną ścieżkę dojścia do asortymentu, który poszukuje. Przykładem hierarchii kategorii może być następujący podział: „Meble/Stoły/Kuchenne”, gdzie każdy kolejny element jest zawężeniem asortymentu w stosunku do poprzedniego.

Atrybuty tym różnią się od kategorii, że nie są hierarchiczne oraz maja relację „wiele do wielu”. Atrybuty odnoszą się do takich właściwości, których z reguły nie stopniujemy (więc hierarchia im niepotrzebna), ale które możemy stosować łącznie w celu odnalezienia produktu, który zawiera kilka poszukiwanych cech, na przykład konkretny kolor i format. Wybór tych atrybutów jest możliwy w każdej chwili dzięki systemowi filtrów, które wyodrębniają z grupy produktów w kategorii, w której aktualnie jesteśmy, te produkty, które posiadają dany atrybut (jeden lub więcej).  Inaczej mówiąc, jeśli we wspomnianym przykładzie „Meble/Stoły/Kuchenne” jako podkategorie Stołów stworzymy równolegle Kolory i Wykończenia, to nie będziemy mogli wyświetlić produktów, które spełniają łącznie takie cechy jak: są stołami kuchennymi, białymi z wykończeniami chromowanymi. Będziemy musieli osobno przejrzeć kategorię kuchenne, osobno białe, osobno chromowane. Natomiast dzięki wykorzystaniu atrybutów, klient może wyświetlić dokładnie te produkty, których poszukuje, na jednej stronie.